Ledigidanmark.dk - Din hjemmeside til jobsøgning og karriere

3 aug 2012

Sparring kan løse op for din Jobknude

Sparring kan løse op for din Jobknude

Pelle Esbensen

Pelle Esbensen

Hvad skal man som ledig bruge al sin Tidsrigdom til? Hvordan kommer man videre i karrieren og i livet? Hvis man ikke selv har et bud må man hellere spørge nogen. Men hvem kan give denne sparring?

Ledighed anno 2012

Den situation, du er i lige nu, er en du ikke har været i før. Det er muligt du har været ledig eller på anden måde mellem identiteter tidligere. Men situationen i verden, i Europa og såmænd også på det lille danske arbejdsmarked har aldrig før været, som den er nu her i sommeren 2012. Det hele er blevet mere komplekst og de fleste synes den første tid som ledig virker uoverskuelig. Hvordan skal man kunne handle hvis man ikke ved hvad der er det rette at gøre?

Som udgangspunkt kan man gøre det nemmere for sig selv ved at acceptere, at det muligvis er et længerevarende kapitel man er begyndt på. Det kan hænde det lykkes dig at komme i job igen med det samme, men det er bestemt ikke sikkert. Mange er i en tilstand af chok eller sorg over at have mistet grundlaget for at videreproducere deres vante identitet. Denne del af processen kan i svære tilfælde vare op til et år. Det vigtige er at forstå at din nye situation afspejler en ændret situation på arbejdsmarkedet og ikke en fejl hos dig. Det er ikke vores skyld vi er ledige. Det er bare vores tur.

Landsgennemsnittet er nu kun ca. fire år i samme stilling og det mindskes stadig. Ud fra den statistik kan man spå at langt over halvdelen, hvis ikke de fleste i den danske arbejdsstyrke, vil opleve perioder med ledighed i løbet af deres karriere. (se artikel fra Søndagsavisen) I den forstand er vi de heldige. Vi er der allerede. Ingen grund til at gå rundt og være bekymrede eller bange. ”Uheldet” har været ude og nu er det så op til os hvad der videre skal ske.

Superkraften Sparring

Enhver samtale kan blive indgangsbilletten til dit nye job… men sjældent direkte. Oftest får man ny viden eller en ny kontakt. Noget der kan lede en til at prøve noget nyt, eller kontakte nogle andre. Og så videre. Denne del af ledighedsprocessen – videndeling og networking – kan være noget af det mest bekræftende, afklarende og motiverende, man kan opleve.

Målet bør være at lære noget relevant og/eller lære noget fra sig, hver gang man har en Sparring. Dette gælder uanset hvem man taler med, om mødet er aftalt eller opstået tilfældigt. Hvis blot der udveksles viden på foranledning af en mødedeltager og på frivillig basis, så er tiden blevet brugt godt. Denne proces er nem at facilitere for sig selv:

Find et emne, der interesserer dig, som du ved noget om og har holdninger til. Et emne, der ligger indenfor det område du kunne forestille dig at beskæftige dig med i dit næste job. Kontakt mennesker, der må formodes at dele din interesse og anmod om et møde. F.eks. hvis du læser et interview i avisen med en der allerede arbejder inden for feltet. Både email og telefonopkald kan bruges til den første kontakt. Start evt. med at kontakte mennesker du kender, hvis det er nemmere for dig, end at ringe til fremmede. Din indledende kontakt er vigtig. Den skal gøre det interessant nok for dem du kontakter, at investere noget af deres tid i at mødes med dig. Du skal vise dem, at hvad dette emne angår, er du ”med på deres niveau”.

Ligeværd

I alle møder, hvor du deltager som ledig, er du et ”wildcard”, i den forstand at dine meninger, holdninger og ytringer kun står for din egen regning. Du har ikke en organisations eller en arbejdsgivers omdømme at tage hensyn til. Dette kan anvendes som en styrke, især når der diskuteres emner, som du har både viden og interesse omkring. Du har mulighed for at sige tingene præcis som du ser dem – uden omsvøb – og dette kan gøre dig mere interessant at høre på end mange andre.

Ved at se dig selv som værende ”på niveau” med alle dem du taler med, vil det være lettere at etablere en mere uformel og fortrolig stemning ved møder. Især hvis der kun er to tilstede. Hvis agendaen for mødet er gensidig videndeling ligger dette nærmest allerede i kortene.

Ved at have mulighed for at tage noter undervejs undgår man ofte at spørge direkte ind til mulige nye kilder eller kontakter på området. Hvis man får etableret en god og fortrolig stemning, plejer de fleste gerne at ville dele disse informationer uopfordret med ligeværdige sparringspartnere, der har de samme holdninger og en tilsvarende intention.

Dialog

Jeg anbefaler stærkt, at du IKKE tænker på de møder du sætter op som uopfordrede ansøgninger. Hvis du gør det, vil det hele tiden ligge i din bevidsthed som en skjult agenda og forstyrre mødets fortrolighed. Selv hvis du sidder og har en samtale med en direktør i et firma, som du gerne ville arbejde for, så lad dig ikke friste til at forsøge at ”gøre dine hoser grønne” ved det første møde. Det vil nemlig gøre det umuligt at se dig selv som personens ligeværdige og som sådan vil det være en dårlig forhandlingsstrategi.

Hvis der er en mulighed for at du ville kunne blive ansat og det ville være både i din og firmaets interesse… så er du nok ikke den enesteder bemærker dette. Hvor meget bedre vil din forhandlingssituation til en evt. jobsamtale ikke være, hvis du har etableret et forhold hvor du og din kommende chef allerede ser hinanden som både ligeværdige og fortrolige?

Når du udfylder din joblog til din A-kasse kan du selvfølgelig anføre de samtaler, der kan være relevante i den sammenhæng, som uopfordrede jobansøgninger. Den slags stilles der ikke spørgsmålstegn ved, snarere bliver der klappet i hænder, fordi du ved at arrangere møder på denne måde, placerer dig selv blandt eliten af selv-aktiverede ledige.

Interviews

En alternativ strategi er at anmode om et interview. Dette kræver dog at du har et medie at præsentere interviewet i. Det er relativt nemt at blive blogger, skribent eller videointerviewer for et onlinemedie på frivillig basis. Det er ikke helt det samme som et pressekort, men i de fleste tilfælde kan det komme ud på et, medmindre det er kendte personer du vil have møder med.

Intet af dette kræver en uddannelse i kommunikation. At forberede et interview er så nemt som at researche lidt om personen på forhånd og skrive de spørgsmål ned som du gerne vil stille i den kontekst informationen skal præsenteres. Sørg for at spørge om ting, der interesserer dig. Hvis dit interview også skal have relevans for andre, er dette faktisk den simple måde at sikre en unik seance på. Tænk på det som en mulighed for en udvalgt ekspert som du giver (med en investering af din tid) en anledning til at destillere sin erfaring på en ny måde.

Alt er en proces. De første par gange man prøver noget “live” kommer man højst sandsynligt til at lave nogle begynderfejl. Det er ingen skade til eller noget at bekymre sig om på forhånd (selvom man selvfølgelig vil være nervøs). Personen overfor har også valgt at bruge denne tid sammen med dig, så I har begge en interesse i, at der bliver delt relevant viden. Desuden er det jo dig der står for produktionen og redigeringen af materialet fra interviewet.

Micro-mentorships

I virkeligheden kan man aldrig vide på forhånd, hvad der vil blive delt under en vidensudveksling. Et tilfældigt møde på 5 minutter kan vise sig at blive det mest givtige mentorship i din karriere, hvis det er den rigtige viden på det rigtige tidspunkt der deles. Man kan heller aldrig på forhånd vide hvem der deler de vigtigste guldkorn – om det er dig der er mesteren eller lærlingen eller begge dele. Derfor er det vigtigt at forholde sig åbent til nye vinkler, indtryk, links og kontakter under Sparring.

Uanset, hvor vidende og dygtig du er, vil der være andre inden for det samme område, der tilsyneladende er mere etablerede og succesfulde. Det kan vel være de også er bedre end dig. Intet problem. Lav lidt research, kontakt dem, tag en Sparring og hvis de er så dygtige… så indled et samarbejde!

Vi lever i en tidsalder, hvor information er mere eller mindre gratis, og i et samfund, hvor de fleste har potentiel gratis adgang til den viden de ønsker via nettet og evnen til at forstå engelsk. Men det er DIG der har superkræften Tidsrigdom. For mange er dagens Danmark et informations overload samfund. Derfor skøjter mange rundt i overfladen af emnerne og finder ikke tiden til at fordybe sig og udvikle ekspertviden. Det kan du – hvis du blot beslutter dig for det.

International & Online

En naturlig videreudvikling af disse strategier er at kombinere din Sparring med din Research, dit Network og din Blogging. Dette uddyber vi hen over de kommende uger. I vores komplekst globaliserede og internationaliserede verden udvikles der hele tiden nye metoder og teknologi, til at spare ressourcer og optimere processer. Ingen ansættes længere til kun at udføre det samme job på den samme måde som ens forgænger. Alle må følge med udviklingen og som ledig har man muligheden for at lægge sig på forkant med udviklingen, da man selv administrerer sin egen Tidsrigsom.

Gratis online tjenester som Skype og Google+ Hangouts gør det muligt at bruge disse sparringstrategier på globalt plan – fordi vi lever i et samfund, hvor der aldrig er langt til nærmeste højhastigheds internetforbindelse. De fleste mennesker, som omtales i internationale medier eller blogs, har en konto på en af disse to platforme. Med blot et webcam og et headset har du muligheden for at tage et gratis videokald med dem – hvis blot du kan overbevise dem om at det er deres tid værd.

Levende mennesker er unikke kilder til aktuel og dynamisk viden og denne viden kan bedst udveksles via dialog. Ved at lære at bruge værktøjer som disse har man muligheden for at indhente ny, ”cutting edge” international ekspertviden. Denne viden kan man så være med til at introducere på det danske marked – i samarbejde med de andre frontløbere, der er beskæftiget indenfor den samme niche. I den forbindelse kommer her det eksempel som har manglet. For et års tid siden optog jeg en Sparring via Skype, der sammenfatter alle punkterne præsenteret hidtil. Det eneste eksisterende interview med Peter Skouhus, direktør i softwarevirksomheden 1902.

Samarbejdspartnere

I denne blogpost har jeg for første gang samlet præsenteret en masse skridt i en længere personlig læringsproces. Intet af dette ville have været muligt for mig, hvis ikke jeg havde fået en anledning til at lære det og begynde at udøve det undervejs i læringsprocessen. De fleste anledninger er menneskelige og de bedste af dem er dem der kommer igen og igen så flere lag af forståelse og kompleksitet kan bygges ovenpå. Min anledning var Jakob Madsen. Den klogeste mand jeg har mødt, som på det tidspunkt var braklagt via en revalidering.

Den vigtigste form for sparring er den fra faste samarbejdspartnere. Hovedpointen med denne blog er at inspirere ledige til større selvstændighed og uafhængighed af institutioner. Men vi har alle brug for anledninger til at bidrage, yde ekstra og give en hjælpende hånd. Derfor er den aller vigtigste pointe ud af denne overflod af gode råd, at opfordre dig til at finde faste samarbejdspartnere. Nogen du kan sparre med om din udvikling og proces. Nogen du kan hjælpe med deres.

Uanset om du selv har valgt din nuværende situation eller ej, så kan din Tidsrigdom som ledig blive nøglen til helt nye strategier for din videre karriere. Ved at acceptere at ikke kun dit liv, men også arbejdsmarkedet har ændret sig kan dette kapitel blive en anledning til at tage et øget ansvar for din videre udvikling. Bare husk at det er en gradvis proces og hver dag kan blive din hidtil vigtigste læring – hvis du selv har modet til at opsøge ny viden.

Følg med her på bloggen i de kommende uger, hvor jeg gennemgår yderligere 8 superkræfter, som kun ledige har.

Skrevet af

Pelle Esbensen

Kunne du li’ hva’ du læste, så del det med dit netværk :o)

Skriv en kommentar