Ledigidanmark.dk - Din hjemmeside til jobsøgning og karriere

13 maj 2013

SKAB JOB projekt i Roskilde – en innovativ tankegang

Klaus Boyhus - Skab job projekt i RoskildeSkab job projekt i Roskilde

I sandhed et innovativt projekt, der har fundet vej til Roskildeområdet. Skab Job er spiret ud af ønsket om at gøre det bedre, gøre det anderledes end de mange tiltag, der allerede finder vej med tilbud om kurser, uddannelser, jobsøgning (traditionel eller utraditionel), virksomhedskriser og vækstmuligheder.

Krisen er måske ikke (kun) en økonomisk krise? For nogen er det selvfølgelig en personlig økonomisk krise, når man mister det totale økonomiske overblik – dagpengeretten udløber ganske hurtigt og kontanthjælpen er i fare pga. ægtefællens indtægt som ”sygehjælper”, der nu skal til at bære hele familiens økonomi. Virksomheder, butikker mv. mærker også en økonomisk tilbageholdenhed hos forbrugerne (både private og offentlige), til trods for at der ifølge bankerne kan meldes om ganske store indskud, og der hos nogle virksomheder stadig kan genereres overskud. Og vi kan kigge til vores nordiske naboer, der ifølge medierne taler om stigende vækst i butikshandlen.

Det får selvfølgelig andre, der er mere heldige ved stadig at have et job, til at frygte for fremtiden, måske med øjne og ører rettet mod Sydeuropa.

Så både private, firmaer og det offentlig passer ekstra godt på pengene. (Arghhh vil nogen måske sige om at det offentlige passer godt på vores penge, men det vil der jo altid være delte meninger om!)

Politisk krise – tja det kunne man foranlediges til også at tænke.

Innovativ krise – JA DEN ER JEG MED PÅ. For som jeg hører mange fortælle om muligheder for at forbedre jobsøgning: ”Gør du det, som du plejer, så får du det du plejer”, eller ”Brud vanen og prøv noget nyt”, eller ”Virker det ikke, så gør noget andet”?

Så tænker jeg også, at der er tid til at gøre noget andet i forhold til vores muligheder som lille Danmark på verdenskortet – i god tråd med Axel Olesen, som gav os sin mening på et workshop på Skabjob-netværksmøderne. Hvad skal vi leve af som nation, som borgere, når vores fantastisk gode uddannelser og viden bliver indhentet af andre lande?

Hvorfor er Skab job projektet i Roskilde innovativt?

Netværksmøder og foredrag om at netværke, om partnerskab, om fremtidens arbejdsmarked, om anderledes jobsøgning og meget mere i forhold til ledighed er jo set før og til stadighed for at give ledige en bedre hverdag, for at give ledige bedre redskaber til at finde sig et job eller til at finde vej til egen virksomhed.

Skab job projektet tager udgangspunkt i og gennem hele forløbet at holde fast i, at der er mulighed for at gøre alt dette med afsæt i en innovativ tankegang, der kan afføde job i netop fremtidens arbejdsmarked, og afføde tankegange, der måske er med til at præge fremtidens arbejdsmarked og muligheder for at Danmark ikke sakker bagud på verdenskortet.

Og sakket bagud er vi på listen over bruttonationaløkonomi (Danmarks Statistik) på verdensplan, men Skab job projektet, der klogelig (synes jeg) støttes af Roskildes lokale beskæftigelsesråd, med 25 workshops og mulighed for en masse nye netværk på kryds og tværs af uddannelser og interesser, tænker og søger at fremme muligheder for at skabe jobs og ikke blot tænke på, hvordan man kan søge job.

30.000 står ifølge medierne til at miste dagpengene i år (med den usikkerhed der altid vil være i tal), hvilket får selv socialdemokrater og SF’ere til at give Enhedslisten ret i, at der må gøres ekstraordinære tiltag, fordi de tidligere AKUTpakker ikke indtil nu har gjort den ønskede forskel.

Spørgsmålene er mange

Fra Dansk Statistik spås der mangel på arbejdskraft i årene fremover pga. det faldende fødselstal, så der burde vel være lys forude i tunnelen mht. arbejdspladser? Men hvilke arbejdspladser skal der være i Danmark? Her blander der sig mange andre spørgsmål om levestandard, velfærdssamfundet, sygdomme, fleksjob, uddannelse, hvor længe skal vi være på arbejdsmarkedet?, hvor mange ”indvandrere skal optage danske arbejdspladser” (hvilke jobs vil danskere ikke selv udføre)?, kan vi selv få lov til at styre vores økonomi i Danmark?

Spørgsmålene er mange, og svarene sikkert ligeså. Hvordan griber vi det an, hvis vi skal se på fremtiden med de innovative briller? Hvor skal vi starte – hvis ikke med os selv?

Godt spørgsmål – hvis jeg skal sige det selv :-)!

Og netop derfor synes jeg, at Skabjob-projektet tegner til at give Danmark (Roskilde og omegn i første omgang) en innovativ drejning, som der i høj grad er brug for.

En innovativ drejning, som ledelse i Danmark kan have brug for. En drejning der heldigvis ses i nogle firmaer, hvor der gives plads til menneskelige styrker og hvor virksomhederne bruger disse styrker, sammensætter dem og lytter til ideer og som tør tage handling og skue ind i fremtiden.

Skabjob-projektet har ikke løsningen – endnu!

Og husk lige definitionen på INNOVATION:
En styret proces, der skaber værdi (øget værdi) -enten menneskeligt eller økonomisk.

Du kan følge med på facebook om de kommende arrangementer: Skab Job Facebook side

Et citat fra en sang (Vi voksne kan også være bange/Bjarne Jes Hansen) kunne måske bruges her: ”Vær ikke bange, for deres lange bange sange…”, men bevæg jer en smule ud af jeres komfortzone – og tal lidt mere om jeres drømme og jeres syn på muligheder.

Det mener jeg, at mange Jobcentre, virksomheder og lokalområder kunne gøre brug af, og få meget gavn af det store potentiale af viden og iderigdom og af lyst til at handle, der ligger i massen af arbejdsløse og mennesker med andre udfordringer og de mange, som aldrig får lov til at dele deres små og store brillante ideer og visioner med andre.

Mange innovative hilsner – Klaus

Læs også

Jeg hører hvad du siger Mette Frederiksen og det ærgrer mig på Danmarks vegne

Fremtidens Jobcenter – Deltag og giv din mening tilkende

Ud af krisen: Er vi bange for nytænkning og “anderledes”?

Jobsøgning 2.5

Jobjæger, you must see the bigger picture!

Skrevet af

Klaus Boyhus

Kunne du li’ hva’ du læste, så del det med dit netværk :o)

1 Kommentar

  1. Og så glemte jeg at sige, at SkabJob Roskilde også støttes af NLP-skolen i Roskilde, og ikke mindst af INNOVATIONSBØRSEN, der er indehaver af projektet.
    Gennem SkabJob fandt jeg også vej til Innovationskursus hos Innovationsbørsen, som nu er godt igang – det kan I glæde Jer rigtig meget til at høre om.
    Endnu flere Innovative hilsner Klaus
    PS. En hilsen til Niels Reib, som også i sandhed må siges at bevæge sig i Innovative vande.

Skriv en kommentar