Ledigidanmark.dk - Din hjemmeside til jobsøgning og karriere

4 feb 2015

Skab din fremtid – Tag din frugt og smid den i din turban!

Niels Reib - Skab din fremtid - Tag din frugt og smid den i din egen turban!Jeg har en historie, jeg gerne vil dele med dig. En historie, som du også selv vil kunne skrive og fortælle en dag, hvis altså du vælger at gøre noget andet, end du gør i dag, i din jagt på job.

Du sider måske der og sukker efter det nye job. Hvornår bliver det din tur? Hvornår falder frugten ned i din turban?

Den fornemmelse og følelse tror jeg alle, som har prøvet at være jobsøgende, kender alt for godt. Men har du overvejet at gå nye veje? Har du overvejet at gå uden for din comfortzone og gøre noget helt andet, end du tidligere har gjort? If so, er det måske kun blevet ved overvejelsen.

Skab din fremtid – Tag din frugt og smid den i din turban!

Historien starter for nøjagtig 3 år og 17 dage siden. Den har siden udviklet sig på en måde, hovedpersonen i historien aldrig havde drømt om. Måske fordi formålet ikke drejede sig om ham, men om andre han bare gerne ville hjælpe… Dengang besluttede han sig for, at dele ud af sine erfaringer, i et medie – blogging – han aldrig før havde stiftet bekendskab med. Han havde aldrig arbejdet med hjemmesider eller andre IT-relaterede programmer – andet end de gængse wordprocessing og mailsystemer. Han havde sikkert nogenlunde samme kundskaber, som du sidder og har lige nu (hvis ikke dine er bedre?), når det kommer til at arbejde med en hjemmeside.

Man må jo starte et sted

Det holdt ham ikke tilbage. Da der er ikke noget der kommer af sig selv, måtte han jo starte et sted, og det gjorde han. Han fandt ud af, at få lagt sin historie og erfaringerne han havde fået gennem de sidste par år med jobsøgning, på en blog, så andre kunne læse med og (forhåbenligt) finde inspiration i det.

Til at starte med var det nærmest angstprovokerende (det var noget helt nyt og derfor uhyggelig farligt – ifølge amygdala!). Men der skulle ikke gå ret lang tid, før han begyndte at få respons på de ting han delte på bloggen. Folk begyndte at kommentere på de ting han skrev. Han blev endda ringet op af en journalist, og spurgt om han kunne tænke sig at være med i en artikel, om hvordan det var at blive fyret.

Med den ene mulighed kom den anden, den næste, den næste og den næste. Sådan har historien udviklet sig gennem de sidste 3 år og 17 dage. Hovedpersonen (du har nu højst sandsynligt gættet dig frem til, det er mig selv) har ikke bare lært en hel del om hjemmesider, men der er også mange døre som har åbnet sig, fordi jeg har delt ud af mine erfaringer. Jeg havde aldrig tænkt, at jeg skulle lave hverken foredrag eller workshops (før i tiden kunne slet ikke magte tanken om, at stille mig op foran 10 mennekser og sige noget som helst), så da jeg pludselig, for 3 år siden til maj, fik muligheden for at tale foran 500 jobsøgende og fortælle min historie, valgte jeg med JA hatte på, at springe ud i det –  og ved du hvad? Jeg overlevede…

En mulighed kom ud af det blå

Til maj er det to år siden, jeg fik en anden pudsig mulighed. Pudsig fordi, jeg intet havde gjort for at opsøge den, andet end, you guessed it, skrev og delte min tanker via Ledigidanmark.dk. Men jeg var ærligtalt noget overrasket den dag, jeg fik en mail fra det der dengang hed Arbejdsmarkedsstyrelsens IT-afdeling, og blev spurgt, om jeg ville lave et oplæg for dem på deres årlige kontorkonference. Det sagde jeg selvfølgelig ja tak til, selvom jeg ikke til at starte med, vidste hvad de gerne ville have jeg skulle lave et oplæg om… Det fik jeg at vide 4 dage før, jeg skulle lave det…

Oplægget kom til at handle om brugen af Jobnet.dk som jobsøgende, og needless to say, så havde jeg faktisk ikke så meget at sige om det. For jeg brugte kun selv jobnet en gang om ugen, og det var når jeg skulle ind og tjekke(s) mine jobopslag, så jeg kunne få mine dagpenge. Så det var hvad fortalte jeg på oplægget, og henviste i øvrigt til en artikel jeg havde skrevet, hvori jeg havde bedt læserne her på siden, om at komme med deres input til, hvordan de brugte jobnet.

Jeg tror, jeg fik sat lidt refleksioner igang hos dem i IT-afdelingen. Jeg stillede dem i hvertfald nogle spørgsmål, de, at dømme på deres manglede respons, ikke lige havde regnet med at få.

Må have gjort indtryk…

For 3 uger siden fik jeg en mail, en ny ud af det blå kind of a mail. Mailen var fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og en invitation til at deltage på en workshop den 6. februar. En workshop, som handler om et nyt afklarings- og samtaleværktøj STAR skal til at udvikle.

Endnu engang, som det er sket før, når jeg har fået lignende muligheder, sad jeg lidt med en tabt kæbe og havde ikke lige set den komme.

Jeg var selvfølgelig super nysgerrig på hvad det hele gik ud på, og efter at have læst det medfølgende materiale, var jeg slet ikke i tvivl om, hvorvidt jeg skulle bruge den fredag på workshop eller ej. SELVFØLGELIG skulle jeg det! Redskabet skal være med til at afklare jobsøgendes kompetencer, så landets jobkonsulenter, i jobcentre og A-kasser, bedre vil kunne give den enkelte jobsøgende en bedre vejledning og hjælp til at komme tilbage i job.

Jeg synes det er et potentielt stort skridt i den helt rigtige retning. Så hvis jeg kunne få lov til at høre, hvad det hele gik ud på, så skulle den mulighed ikke spildes.

Efter jeg takkede ja til at deltage, er jeg også blevet spurgt, om jeg vil være med i en følgegruppe – for projekt udvikling af afklarings- og samtaleværktøj – som gennem de næste 2 år, skal komme med input og kommentarere til udviklingen af det nye, rigtig interessante, værktøj. Det blev selvfølgelig til endnu et klart JA TAK, da de hos STAR, gerne ville have mig til at varetage de jobsøgendes interesser i udviklingen af værktøjet.

Hele pointen med historien her er, at jeg valgte en alternativ måde at gøre tingene på. En måde som har vist sig, at give mig rigtig mange muligheder. Muligheder jeg på ingen måde tror, jeg ville have fået, hvis ikke jeg havde delt mine tanker og idéer her på siden og derfor tiltrukket det netværk jeg har i dag. Og ved du hvad? Jeg er helt sikker på, at du vil kunne skabe din fremtid på samme måde.

Fra vision til pludselig virkelighed

Da jeg den dag for 3 år og 17 dage siden, trykkede på publicerknappen og delte min historie, gjorde jeg det med et eneste formål og ønske. Nemlig at bidrage med min historie, i håb om at hvis bare ét andet mennesker kunne undgå, at opleve nogle af de ting jeg selv havde oplevet, på grund af ledighed, så ville det være værd at “udstille” mig selv. At jeg i dag, har fået de muligheder jeg har, fordi jeg valgte at dele mine tanker og erfaringer, havde jeg aldrig nogensinde drømt om. Og da slet ikke, at jeg ville finde mig selv i en situation, hvor jeg skulle blive spurgt, om jeg, på vegne af de 130.000+ jobsøgende, ville varetage deres interesser, i hvad jeg ser, som værende et værktøj der kan gå hen og blive helt fantastisk, for de kommende års jobsøgende (hvis min vision for det, bliver bare noget nær til virklighed – sagt med alt mulig ydmyghed).

I lidt over to et halvt år, har jeg haft min mission og vision stående her på Ledigidanmark.dk. En vision om, at jeg med Ledigidanmark.dk kunne blive brobygger mellem beskæftigelsessystemet og jobsøgende. Den vision er i en eller anden forstand, nu gået hen og blevet til virkelighed.

Skab din fremtid allerede i dag

I dag er jeg blevet mere opmærksom på hvad det er, jeg gennem de sidste 3 år har gjort. Hvilket også er noget du kan gøre. Nemlig, at begynde at tænke i karriere branding og begynde at skabe din fremtid i den retning, du gerne vil have den tager dig.

Jeg havde ikke lige set det komme, at jeg i dag kan skrive ekstern konsulent hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på mit CV. Men når jeg kan lave det skifte jeg har gjort, fra at være kludesælger, til at være en hvis mening tæller, når snakken går på jobsøgendes interesser. Ja, så kan du også skabe den fremtid du gerne vil, og det kan jeg hjælpe dig med.

Jeg glæder mig til i fremtiden at indrage dig, og høre om dine behov, i forhold til udviklingen af det nye afklarings- og samtaleværktøj. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at dine input bliver taget i betragtning i processen, så vi sammen kan skabe et nyt revolutionerende værktøj, til glæde for fremtidens jobsøgende.

Hvad vil du gøre i dag, som vil ændre dine dage fra imorgen?

Niels ReibSkrevet af

Niels Reib – Inspirator, Mentor og Foredragsholder
NielsReib.dk

Kunne du li’ hva’ du læste, så del det med dit netværk :o)

9 Kommentarer

 1. Jacob Sten Madsen

  Fin lille artikel, og tillykke Niels Reib med at du har formået at skabe dig en anden form for beskœftigelse. Det er helt sikkert at for nogle, skal vi med et slag på tasken sige 25 til 30% at der kan revision af hvilken vej man skal gå og at tœnke ‘sidelœns’ have sin relevans, og der er sikkert for nogen at der findes muligheder. såfremt der forståes og findes de evner der skal til at få en mulig œndring i stand. Det sagt så er det nødvendigt at tage et realitetscheck og at se på hvilken verden vi lever i og at forholde sig til hvad der faktisk sker derude. Der skal som det vides to til at danse, hvormed jeg referer til at een ting er hvad man selv som jobsøgende har af ideer, tanker og ønsker, noget andet er om der findes en ‘købs side’ altså nogen som vil vœre den respektive ‘aftager’. Med andre ord hvis ikke der kan findes en interesseret modpart så nytter det ikke meget. Du Niels fandt en vej, var heldig (for man kan arbejde med sine chancer for held, men man har kun lidt styr på om man nu osse er heldig) men det er som vi ved ikke alle forundt. Som havende en del kendskab til realiteter når man søger nye medarbejdere så kan jeg kategorisk sige at det at skifte branche, det at skifte beskœftigelse er svœrt som bare det, og i og med at alle har en meget lav risiko margen og derfor nødigt går på kompromis med deres krav, så er dem som ikke lige passer ind, dem som er lidt ‘skœve’ ikke dem som vœlges først. Desuden og naturligvis kke talt om så florerer alders og køns diskrimination og fordomme hos enhver arbejdsgiver, og lige det kan ingen hamle op med. Den eneste œndring som vil åbne op for en anden og mere bred tolerance er hvis udbud og efterspørgsel balancen œndres, altså at man er nødt til at gå på kompromis med at hitte folk. Det er noget som så småt er begyndt at spire i USA, men hvad angår Europa og Danmark, så er dette endnu ikke tilfœldet. Derfor fint med egen inspirations historie og held og lykke til dem som formår at andre deres arbejdstilstand, men for rigtig mange vil dette blive en udfordring som man er nødt til at vœre realistisk omkring.

 2. Mener du rent faktisk, Jacob, at held er mere eller mindre tilfældigt? Prøv at tjekke dette syn på held: Held findes ikke! Der findes mennesker, der går gennem livet med lukkede øjne – det er de såkaldt ’uheldige’. De ser ikke muligheder, kun forhindringer og lukkede døre. Så er der de ’heldige’. Dem der har åbne øjne og derfor ser muligheder, de dels har og dels selv kan skabe. De har osse tit åbne arme. Dvs. at de tager imod den hjælp, støtte og de gode råd, der tilbydes dem forskellige steder fra.
  Det koster selvfølgelig lidt benarbejde. For det kommer ikke af sig selv. Hvis man selv starter ud med at hjælpe andre, sker der lige pludselig ting og sager. Når ’heldet’ så rammer én selv, virker det, som om det kommer ud af ingenting – men det gør det ikke! Det kommer, fordi man har en uselvisk indstilling og et ægte ønske om at hjælpe. Hertil hører osse at indtage en positiv indstilling til sine medmennesker og til livet generelt. Ligesom det hjælper gevaldigt selv at tage ansvar for eget liv og lykke.

 3. Jacob Sten Madsen

  Lotte, Man kan vœre enig eller uening med mig i følgende, men det er nu engang sådan at jeg ser det. ‘Held er noget man selv skaber’ er der en ordlyd, og selv om jeg kan medgive at der er meget man selv kan gøre, man selv ved egen holdning, indsats og at vœre mentalt åben overfor, så e r der altså osse nogle ting man ikke er herre over og hvor held spiller en hvis rolle. Der ER mennesker som går gennem livet hvor tingene på een eller anden måde flasker sig uden måske den store indsats, hvor det bare glider. Der ER så sandelig osse mennesker som ligemeget hvor meget de forsøger, hvor åbne de er og trykker på alle mulige knapper for hvem at tingene bare ikke lykkedes. Dette er ikke forummeet for at gå i detaljer, men bare eet eksempel som jeg kan henvise til med at have siddet og ansat folk. Kandidat/ansøger kommer til samtale har alle de forudsœtninger som der skal til, har forberedt sig godt, og har positioneret sig til at vœre den der skal have jobbet. Leder som skal ansœtte og kandidats kemi imidlertid helt skœv og selv om kandidat perfekt vrages vedkommende p.g.a kemi. Man kan dermed spørge om vedkommende kandidat/ansøger kunne have gjort noget. I den henseende vil jeg vil påstå at det kunne vedkommende ikke, hvorfor at uden en hvis form for held (med i dette tilfœlde at der var en god kemi) så kan tingene ikke lykkedes. Vi ved alle at det altid er spørgsmål om rette person, rette tid, rette sted og virksomhed, dermed at der er en del elementer som skal passe, men uden en hvis form for held mener jeg faktisk ikke at noget kan lykkedes, om man så forsøger sig nok så meget og er nok så fleksibel og har ønske om at noget skal lykkedes.

 4. Tak for din kommentar Jacob, der er vist ingen tvivl om du ser tingene på én måde og andre på en helt anden…

  Men når du skriver at jeg har været heldig, så kender du tydeligvis ikke baggrunden for Ledigidanmark.dk og du forstår tydeligvis heller ikke mekanismerne i det der sker, når du begynder at dele ud af den viden du sidder inde med, uden at have egen vinding for øje. Det er historien, jeg her har beskrevet, et tydeligt bevis på. For jeg har ikke været heldig, jeg har, fordi jeg har delt mine erfaringer, tiltrukket et netværk af ligesindende og med samme interesse for beskæftigelsesindsatsen her i Danmark. Det har banet vejen for et større netværk inden for branchen, jeg for få år siden ingen kendte inden for, og derfor har jeg skabt og fået de muligheder, du herover har læst om.

  Det har intet med held at gøre… Det handler om hvilken indstilling du går ind i tingene med. Gør du det for egen vindings skyld, så vil andre gennemskue dig lyn hurtigt. Går man og tror de bare er heldige, dem der lykkes med det de sætter sig for, så tror jeg vist man, som så kaldt realist, trænger til et reality tjek. Der ligger som regel et dedikeret, målrettet og vedholdende arbejde bag, og det er på ingen måde noget jeg er kommet sovende til, og nej, det er klart det ikke er noget en hver vil kunne. For lad mig da bare sige det ikke er lykken, når der nogle måneder ikke har været penge til andet end huslejen…

  Udover det dedikerede, vedholdende og målrettede arbejde, handler det om at være åben i mødet med nye mennesker og overfor de vinkler og muligheder det fører med sig. Er man der, så vil der over tid opstå muligheder,du ikke selv ,ville have kunnet hverken udtænke eller drømme om… Det finder du jo bare ikke ud af, hvis ikke du arbejder for sagen (men for dig selv) og heller ikke er vedholdende. For er du ikke det, så når du aldrig så langt, fordi du har givet op længe før og givet alt andet og andre skylden, fordi du ikke lige er så heldig som andre er (i dine øjne).

  Med andre ord vælger jeg hellere at være en vedholdende optimist end en fastlåst realist, som ikke er i stand til at tænke nye tanker og i nye måder at handle på.

  Ha’ en forrygende dag og se mulighederne eller lad være, det er dit valg…

 5. Jacob: Jeg vil stadig mene, at det er mindsettet, der afgør, om man er udsat for ‘uheld’. Og hvis du ikke mener at kunne gå i detaljer her, så drikker jeg da gerne en kop kaffe med dig for at diskutere dette spændende emne. Jeg vil alligevel bare for sjov gå videre med dit eksempel: Der var en ting der ikke passede – kemien med chefen. Men så var der jo heller ikke match mellem kandidat og virksomhed. Forestil dig, at kandidaten havde fået jobbet og derefter skulle arbejde med en chef, han ikke kom godt ud af det med. I dit eksempel ville jeg som kandidat sige ‘Godt jeg ikke skal arbejde med den chef. Godt at det personlige mismatch blev afdækket i tide, inden vi fik lov til at ødelægge hinandens hverdag.’ Derfor gi’r det ingen mening at tale om held og uheld. Ved at vende tingene om og se dem fra andre sider, kan de fremstå som det totalt modsatte.
  Jeg vil osse gerne komme med et eksempel: Ved at diskutere med dig her og ved at være åben for videre dialog – evt. over en kop kaffe – har jeg skabt en mulighed for dig og for mig selv. Du antydede, at du arbejder med rekruttering. Da jeg tilfældigvis p.t. er ledig på arbejdsmarkedet, har jeg, ved at være åben og invitere dig til dialog, åbnet en dør til et bekendtskab, hvor du ville kunne tilbyde en virksomhed en god medarbejder, og jeg ville have en åben dør til et job. Winwin!

  1. Tusind tak Lone :o)
   Der vil helt sikkert komme artikler løbende omkring arbejdet med afklarings- og samtaleværktøjet, for jeg vil jo rigtig gerne have så mange input at tage med fra jer at tage med til møderne.

 6. Camilla Brobjerg

  Jeg er logget ind, men jeg kan desværre ikke læse hele artiklen, fordi jeg skal tilmelde mig først.
  Hvordan kan man være logget ind, hvis man ikke er medlem?

Skriv en kommentar