Ledigidanmark.dk - Din hjemmeside til jobsøgning og karriere

14 okt 2013

Jobsøgendes kompetencer oplevet af en jobkonsulent

Lise Kirketerp Rubak - Jobsøgendes kompetencer oplevet af en jobkonsulent

Lise Kirketerp Rubak

Der er mange måder at nærme sig emnet på, min er en blandt mange. Her vil jeg gerne dele min personlige tilgang til kompetencer, hvordan jeg forstår og har arbejdet med begrebet generelt.
Min holdning er at hver enkelte ledig er unik, med sine egne helt særlige kompetencer og udfordringer.

Som jobkonsulent på Jobcenter Aarhus, har jeg haft mange spændende og berigende samtaler med ledige dagpengemodtagere omkring deres kompetencer. Overvejende med ledige fra 30 år med mellemlange og lange uddannelser. En helt naturlig del af samtalen, både under aktiveringssamtaler, men også til almindelige kontaktsamtaler, hvor samtalen handlede om jobsøgning og jobplan.
Hvor det er min oplevelse at mange er af den opfattelse, at man bedst kan forbedre sine muligheder for job, med efteruddannelse eller kursus. Det kan være en mulighed, men det er en blandt flere.

Min forberedelse inden samtalen med borgeren

Som forberedelse til samtalen, gennemgik jeg altid borgerens cv på Jobnet. Og det var desværre ikke altid cv’et på Jobnet var opdateret. Det betød jeg ikke kunne få det fulde billede af borgerens nuværende situation, og måtte bruge en del af borgerens samtale på at spørge ind.
Yderligere læste jeg de tidligere notater om samtaler og aktivering, for at danne mig et helhedsindtryk, sammenholdt med længden af ledighed. På denne måde fik jeg hurtigt nogle ideer til kompetenceløft for den enkelte. Hvor jeg altid dannede mig et samlet billede udfra følgende kompetencer:

Faglige kompetencer

Hvor faglige kompetencer er den samlede teoretiske erfaring – uddannelse og kurser. Den praktiske faglige erfaring er tid på arbejdsmarkedet samt antal år man har brugt sin sidste uddannelse på arbejdsmarkedet.

Sociale kompetencer

At kunne begå sig på det danske arbejdsmarked. Forstå den danske arbejdskultur og hvad der forventes som medarbejder i Danmark. Som EU borger fra et andet land eller ny-dansker, kan det være en overvejelse. Yderligere kan ledige som er berørt af længere tids ledighed, miste troen på egen faglighed, og det kan præge den enkelte personligt.

Netværkskompetence

En kompetence, som sjældent fylder, når der tales om kompetencer. Men som bliver mere og mere væsentlig. Både i forhold til proaktiv jobsøgning, men også fordi det i stigende grad forventes af arbejdsgiveren. At du kan netværke og at du har et professionelt netværk = let adgang til viden.

Sprog og IT kompetencer var også områder jeg tog med i mine overvejelser. IT kompetencer er svære at generalisere, da de ofte er brancherelaterede. Og sprog kan ikke vurderes, før man har en indbyrdes samtale. Er dansk en udfordring eller er der fremmedsprog, som måske kan bringe tættere på job.

Dokumenterede kompetencer

Samtlige kompetencer har indflydelse på at komme i job igen.
En viden basereret på adskillige interne og eksterne statistikker, samt min egen arbejdserfaring som jobkonsulent. Hvor der ofte er nogle mønstre som går igen ved lang ledighed.
Generelt har uddannelse nogen betydning, men opdateret erhvervserfaring og netværk betyder mindst lige så meget, og ofte mere for at komme i job. Derfor kan virksomhedspraktik og job med løntilskud være en pointe for at komme i job.
De interne statikker jeg arbejdede med, kan jeg desværre ikke henvise til, da de forelå på tryk, men Konsulenthuset Ballisager udgiver hvert år en rekrutteringsanalyse med enkelte statisktikker i, som kan være interessant at læse.

Du kan se den her: Konsulenthuset Ballisager Rekrutteringsanalysen 2013

Samtale omkring den jobsøgendes kompetencer

Efter denne vurdering havde jeg en løs ramme for samtalen, og kunne være klar med hjemmesider, brochurer eller kontakter internt i jobcenteret eller eksternt hos samarbejdspartnere.
Dernæst kunne jeg indlede samtalen med at spørge ind til jobønsker og eventuelle kompetencer,
jeg havde brug for at få uddybet. For at afsøge en meningsfyldt aktivering, som pegede hen mod det jobområde eller det jobmål, som den ledige havde.
Under samtalen var jeg også optaget af at opleve borgeren. Var det et energifyldt menneske, som sad overfor mig, eller var det et menneske der var stærkt påvirket af mange nederlag.
Var energien lav, spurgte jeg ind, der kunne være mange årsager. Og var optaget af at afsøge om der kunne være en aktivering, eller aktivitet der kunne ændre positivt på dette.
På Jobcenter Aarhus har man blandt flere former, valgt at benytte sig at coaching som aktivering. Derfor tog jeg altid dialogen, kunne det være en mulighed for igen at få fuld kraft på jobsøgningen.
Borgeren kunne også være flyttet til byen og mangle netværk. Så kunne vi tage os en snak om netværk, og hvordan borgeren kunne arbejde med det – evt. også henvise til et af flere lokale netværk.
Her kunne virksomhedspraktik eller job med løntilskud også være en mulighed, hvis borgeren var optaget af at bygge netværk i en ny branche.

Og var borgeren ikke afklaret omkring kompetencer efter samtalen, bad jeg borgen om at vende tilbage med forslag indenfor 1 uges tid, og det kunne de fleste dernæst.

Din egen forberedelse til samtalen

Tænk på samtalen som din samtale. Tænk ikke på, det er systemet, der vil tale med dig og kontrollere dig.
Kommer du forberedt til samtalen, og har gjort dig overvejelser om hvad du gerne vil have ud af mødet,
jo bedre hjælper du din jobkonsulent hjælpe dig med.

Det kan for eksempel være:

 • Du fortæller om dit jobmål, eller du fortæller du har brug for hjælp til at afsøge dit jobmål.
 • Det kan være du ved hvad der efterspørges indenfor de områder du søger. Det kan være din uddannelse er blevet forældet, og at der nu stilles nye krav.
 • Eller måske har du været i dialog med arbejdsgivere omkring dine kompetencer. Og kan du dokumentere dine indtryk, jo bedre er du hjulpet.
 • Det kan f.eks. være mails fra arbejdsgivere du har været i dialog med, eller konkrete mundtlige tilbagemeldinger du har fået, når du har fået afslag på søgte job.
 • Og er der et kursus du gerne vil ansøge om, så hav det med på print, med kursusbeskrivelse, varighed, pris og startdato.
 • Eller måske søger du en virksomhedspraktik eller et job med løntilskud i en specifik branche.
 • Spørg gerne hvem du skal tale med på Jobcenteret, og om du kan komme til at tale personligt med vedkommende, når du er her. Ellers få navn og kontaktinfo med dig.
 • Der findes mange forskellige nøglepersoner på Jobcenteret, der har store netværk i flere brancher.
 • Hav gerne flere forslag med, da det ikke er alt som kan lade sig gøre.
 • Jo bedre du er forberedt, jo mere tid kan jobkonsulenten bruge på at hjælpe dig, i stedet for at bruge tid på at skulle afklare dig og din situation.
 • Vær nysgerrig, åben og tydelig. På den måde får du det bedste udbytte ud af jobcenterets kompetencer.

 

Lise Kirketerp Rubak - Jobsøgendes kompetencer oplevet af en jobkonsulentSkrevet af

Lise Kirketerp Rubak

Jobsøgende som karriererådgiver, coach eller jobkonsulent i Østjylland

 

Skriv en kommentar