Ledigidanmark.dk - Din hjemmeside til jobsøgning og karriere

7 Gode Vaner af Stephen Covey
7 apr 2015

7 Gode Vaner der har hjulpet mig godt videre

Niels ReibJeg vil dele det redskab, som til dato har betydet mest og gjort den største forskel i mit liv. 7 Gode Vaner er bogen, som hjalp mig få vendt en livskrise uden arbejde, et forlist forhold, uden et sted at bo, sygemeldt og indlagt. 

Savner du retning, overbilk eller motivation i dit liv? Så er det præcis alt det jeg fandt, i arbejdet med 7 Gode Vaner.

Min bedste investering

Mit intense arbejde med 7 Gode Vaner ændrede min grundlæggende tilgang til livet, gav mig formål og retning, større mening og ikke mindst en indre power.

Den skulle vise sig at blive den bedste investering, jeg til dato har gjort.

I 1989 blev Stephen R Covey’s 7 gode Vaner udgivet og har gennem de sidste mere end 20 år ligget i toppen på bestsellerlisterne verden over. Grunden til den stadig holder, og nok egentlig er mere relevant i dag end nogensinde før, er at de 7 vaner er baseret på universelle principper. Første gang jeg hørte om bogen, var i foråret 2010. Jeg var blevet fyret 6 måneder forinden og søgte med lys og lygte efter retning og fodfæste i tilværelsen.

Det kan 7 Gode Vaner gøre for dig

De 7 Gode Vaner er delt op i 2 hovedområder. De første 3 vaner har med individets uafhængighed, altså dig selv, at gøre, mens vanerne 4-6 handler om at skabe gensidighed og stærke relationer med andre og til sidst, er der den 7. vane, som er den kontinuerlige udvikling.

Pudsigt - Som jeg sidder her og skriver på artiklen om 7 Gode Vaner, kommer denne mail fra Saxo.com...

Pudsigt – Som jeg sidder her og skriver på artiklen om 7 Gode Vaner, kommer denne mail fra Saxo.com…

Her får du en oversigt over de 7 vaner og hvad de handler om, sammen med beskrivelser af, hvad hver enkel af vanerne har betydet for mig personligt, og hvordan arbejdet med dem har gjort en kæmpe forskel i mit liv.

Vane 1 – Proaktivitet

Vil du handle eller handles med?

Proaktivitet handler om ansvar, fokus på det du har indflydelse på, værdier og even til at vælge din reaktion, når du bliver stillet overfor livets udfordringer.

I 7 Gode Vaner beskriver Stephen Covey proaktivitet sådan her.

Proaktivitet betyder mere end bare at tage initiativ. Det betyder, at vi som mennesker er ansvarlige for vores eget liv og vores adfærd, som er resultatet af vores beslutninger – ikke vores omstændigheder. Vi kan sætte værdier højere end følelser. Vi har initiativet til, og ansvaret for, at få ting til at ske.

7 Gode Vaner af Stephen Covey

Klik og køb ‘7 Gode Vaner’ af Stephen Covey

Fokusér på det du har indflydelse på og handl på det

Det har vane 1 betydet for mig

Da jeg var på hospitalet, lå jeg en nat og synes det hele var noget rigtig /&!%€# (møg). Jeg havde virkelig svært ved at se lyset forenden af tunnelen. Men det var den nat, der pludselig dukkede noget i hukommelsen, noget jeg havde læst cirka 4-5 måneder forinden. Men grundet min sindstilstand på daværende tidspunkt, havde det ikke rigtig sat sig fast. Og så alligevel…

Der lå jeg, og pludselig ramte det mig. NIELS! Du har altid et valg og kan vælge din reaktion. Lige der, jeg kan nærmest huske det præcise klokkeslet, traf jeg valget om at starte forfra. Jeg sprang op af sengen, og over listen af ting der ikke var styr på i mit liv, skrev jeg; NY START!

Så vane 1 lagde grundlaget for min vej tilbage, og da jeg forlod hospitalet et par måneder senere, begyndte jeg at arbejde intensivt med bogen.

Siden har jeg, for så vidt muligt, holdt fokus på de ting jeg har haft indflydelse på og taget handling på det. Alt det jeg ikke har indflydelse på, bruger jeg ikke meget tid eller tanker på.

Det er min proaktive tilgang, som ligger bag den hjemmeside du her sidder og læser på. Det er min proaktive tilgang som har gjort, at jeg har haft møde vores tidligere beskæftigelsesminister og det er i bund og grund den, som ligger til grund for at jeg i dag, laver det jeg gør.

Jeg tager ansvar, fokuserer på det jeg har indflydelse på og handler.

Vane 2 – Begynd med slutningen

Hvilke indtryk og aftryk vil du gerne gøre i dine relationer? Det er hvad vane 2 sætter fokus på og der bliver gået til stålet fra the get go med en øvelse, hvor du skal skrive 4 taler der skal holdes til din begravelse. Altså en sund refleksions- og visionsøvelse, der i den grad sætter gang i tankerne og overvejelserne.

Herefter bliver du bedt om at finde de 5-6 vigtigste roller du har i hverdagen/livet. Det kunne være roller som forældre, ægtefælde, kollega, ven/veninde, bror/søster, bestyrelsesmedlem eller hvad du nu besidder af roller. Når du har fundet de 5-6 vigtigste roller, skal du sætte personlige mål og lave hensigtserklæringer for hver enkelt af dine roller, samt for din personlige udvikling der består af fire områder – social, mental, fysisk og spirituelt.

Klik og køb 7 Gode Vaner - Arbejdsbogen

Klik og køb 7 Gode Vaner – Arbejdsbogen

 

Du bygger aldrig et hus uden at starte med at lave en plantegning. Det er hvad vane 2 er. En plantegning, baseret på dine værdier og dine vigtigste roller i livet, over hvordan du gerne vil sætte dit aftryk og have dit liv skal tage sig ud.

Det har vane 2 betydet for mig

Den her var en hård nød at knække og det tog mig lang tid før jeg havde lavet de øvelser som er i bogen. Jeg skal lige hilse og sige der blev sat gang i reflektionerne og hvilke ting der i virkeligheden er vigtige og betyder noget for mig.

Tidligere var jeg mere en der tog tingene lidt som de kom. Kan vel sige jeg drev med strømmen, uden at have et ror og sejl til at sætte retningen.

Men tilgangen og arbejdet med vane 2 har givet mig en meget klar fornemmelse af retning og formål i livet. Noget som i det daglige betyder, at det bliver meget nemt at tage beslutninger i forskellige henseender. Skal jeg tage en beslutning, kan jeg lynhurtigt fornemme om det er noget der harmonere med mine hensigtserklæringer og formål eller ej.

At have skrevet hensigterklæringerne ned, gør, for mig, at det de bliver mere konkrete i forhold til kun at gå med dem i hovedet. Jeg har skrevet mine hensigter og krydret dem med billeder, så der til hver enkelt hensigtserklæring også er et visuelt udtryk. Jeg har sat dem til at køre som screensaver på mac’en, så jeg hele tiden bliver mindet om hvad mine overordnede mål og formål er i livet.

For mig har det at begynde med slutningen betydet, at jeg har fået forankret mine værdier i hverdagen og fået en stærk fornemmelse af formål, drive og retning.

Vane 3 – Det vigtigste først

Nu skal der sættes handling på de to forrige vaner. Så meget, at der faktisk er skrevet en hel bog, kun om den tredje vane. Det er nu der skal styr på dine daglige, ugentlige, månedlige, årlige og livs prioriteter. Derfor – Det vigtigste først.

Med de universelle principper, dine grundlæggende værdier og hensigtserklæringer på plads, er det tid til at sætte handling bag, så du i din planlægning får prioriteret dine vigtigste ting udfra de roller/relationer som betyder mest for dig. På den måde har du hvereneste uge fokus på din vision, og det du gerne vil opnå, og prioriterer din tid med din vision for øje.

det-vigtigste-først

Klik og køb ‘Det vigtigste først’ af Stephen Covey

Det vigtigste først handler i høj grad om at skabe stærke gensidige relationer, via din prioritering af dine vigtigste roller.

De ting der betyder mest,
må aldrig være underlagt det, som betyder mindst.
– Goethe

Det har vane 3 betydet for mig

At prioritere min tid udfra mine vigtigste roller i hverdagen/livet og med min vision for øje, har givet mig et fantastisk overskudsgivende overblik. For jeg ved de ting jeg har stående i min kalender, alle er med til at bidrage til jeg hver måned, uge og dag tager skridt i retning mod min vision.

Min ugentlige planlægning med fokus på mine langsigtede mål og visioner gør, at jeg hele tiden udvikler mig på forskellige områder, personligt som fagligt. Det er med til at motivere mig og giver en utrolig fremdrift.

Vane 4 – Win-Win

At gå efter Win-Win i alle dine relationer, betyder ikke at du går på kompromis.

Når du tænker i Win-Win har du en tilgang om at der er rigelligt til alle og skaber en platform for samarbejde og frem for konkurrence. Win-Win er troen på det tredje alternativ – at vi sammen vil kunne opnå noget bedre og af større værdi sammen end det vil være muligt at gøre hver for sig.

foredragsholdere-thomas-flindt-og-niels-reib

Thomas Flindt og jeg er gået sammen i et win-win samarbejde.

Hvis ikke en aftale er Win-Win, så er der ingen aftale. At går efter Win-Win løsninger viser du har karakter, for der er ikke noget andet alternativ. Der er tre meget fremtrædende karaktertræk i spil i Win-Win mentaliteten. Integritet, modenhed og overflodsmentalitet.

Win-Win mentaliteten er en tillidserklæring og styrker relationer.

Det har vane 4 betydet for mig

Lad mig bare sige det ikke er nemt det her med Win-Win. Vores kultur har en indgroet konkurrence mentalitet bestående af tab-vind, vind-tab og tab-tab.

Jeg forsøger så vidt muligt at lave Win-Win aftaler. En jeg har lavet er med foredragsholder Thomas Flindt, som har latter, arbejdsglæde, mindfulness og personlig ledelse, som jeg selv, som speciale.

Thomas og jeg er gået sammen, fordi vi hverisær bidrager til hinanden og skaber merværdi i vores produkter. Så i stedet for at konkurrere om kunderne, giver vi dem sammen en bedre oplevelse med både kurser og foredrag.

Vane 5 – Søg først at forstå, dernæst at blive forstået

Lytter du med intentionen at svare eller at forstå?

Hvis du lytter med intentionen at svare, hører og forstår du muligvis ikke hvad modparten mener. Lytter du derimod med intentionen om at forstå hvad modparten siger, vil du opleve personen åbner sig op og bliver mere tryg ved at dele sine holdninger, udfordringer eller problemstillinger.

Det er lidt sjovt at vi bruger år på at lære at skrive og tale, men ikke på at lytte, sådan rigtig lytte til hvad andre siger.

Det har vane 5 betydet for mig

Alene det jeg er blevet mere opmærksom på, hvordan jeg lytter, har gjort en forskel på hvordan jeg kommunikerer med andre. Det her er dog stadig et område jeg arbejder på at blive bedre indenfor.

Vane 6 – Skab synergi

Når vi spiller hinanden gode, som Arne Nielsson ville sige det, skaber vi synergi mellem os og sætter os derved i stand til at opnå og gøre ting, vi ikke ville kunne på egen hånd. Det er her vi er kreative og skaber innovation ved at udnytte hinandens forskelligheder.

Synergi er, når helheden er større end summen af de enkelte dele

Det har vane 6 betydet for mig

For mig er synergi frugten af win-win tankegangen og tilliden til, at vi sammen kan skabe et tredje og bedre alternativ end vi er i stand til at skabe alene. Udfordringen er, at ikke alle tør at have tillid til det tredje alternativ, fordi det er nyt og ikke gjort tidligere.

Vane 7 – Slib saven

At tage dig tid til din kontinuerlige fysiske, mentale, spirituelle og sociale udvikling er hvad vane nummer 7 handler om.

Som du kan se på billedet fra bogen kunne den fysisk udvikling handle om at spise sundt og dyrke motion. Mentalt om at planlægge læse, skrive og visualisere. Spirituelt om værdiafklaring og meditation. Socialt om at vise empati, være hjælpsom og opnå synergi.

7 Gode Vaner - Fire dimensioner af fornyelse

Fornyelse er det princip – og den process – som sætter os i stand til at bevæge os i en opadgående spiral for vækst og og forandring og for vedvarende forbedring.

Det har vane 7 betydet for mig

At have fokus på min kontinuerlige udvikling generelt og inden for de 4 områder, har virkelig gjort og betydet en stor forskel. I min hensigtserklæring har jeg skrevet, at jeg hvert år vil tillægge mig minimum en ny kompetence.

Når jeg har udvikling for øje, er jeg hele tiden i bevægelse og det er altid i en positiv retning. Om jeg læser bøger som inspirerer mig, at tager et online kursus, lytter til podcast eller lydbøger på togturene, mediterer og mærker hvad kroppen fortæller mig, går til foredrag eller hvad det nu kan være jeg gør. Så er det alt sammen med til at jeg udvikler mig, giver mig nye idéer til at skabe nye tiltag og derved også læring.

Noget af det jeg har lært mest af i arbejdet med 7 gode vaner ligger i de tre første vaner. Arbejdet med proaktivitet, at begynde med slutningen og det vigtigste først, har givet mig et solidt fundament at bygge videre på. Jeg ved, hvor jeg vil hen og hvad jeg gerne vil bidrage med. Og vejen dertil har indtil nu været et eventyr, jeg ikke havde set komme.

7 Gode Vaner anbefaler jeg til alle

Alle der gerne vil/tør arbejde med sig selv, kan jeg på det varmeste anbefale 7 Gode Vaner.

Nu har du her kunne læse hvilken effekt bogen har haft på mig og mit liv de sidste 4 år, og jeg vil næsten garantere den kan have samme effekt på dig. Arbejdet med bogen er kontinuerligt og hver gang jeg vender tilbage til bogen, dukker der nye nuancer op til overfladen og dermed ny indsigt.

Det er også de første 3 vaner (proaktivitet, begynd med slutningen og det vigtigste først), samt den syvende vane (Slib saven), som danner rammen for min empowerment/ personlig ledelse workshop og mentorforløb.

Så har du lyst til at arbejde med dig selv, få større selvindsigt og skabe fornyelse, vil jeg helt klart anbefale dig at købe 7 Gode Vaner og tage på den rejse, som bogen også har givet mig.

Niels ReibSkrevet af

Niels Reib – Inspirator, Mentor og Foredragsholder
NielsReib.dk

Kunne du li’ hva’ du læste, så del det med dit netværk :o)

4 Kommentarer

  1. Susanne Holbæk Frisdahl

    Hej Niels…. Jeg har bogen stående på min reo, købte den i 2007… Efter at have læst din anbefaling af bogen her føler jeg stor inspiration og nysgerrighed på at genlæse den – og tilmed få fat i arbejdsbogen. Idet hele taget føler jeg mig inspireret af din personlige fortælling og har stor stor respekt for dit mod og din vilje til at stå frem som mand med al din sårbarhed – som du har fået vendt til personlig styrke. Jeg ser dig klart som vigtig rollemodel for alle – unge og ældre som ønsker udvikling og kvalitet i sit liv PÅ TRODS AF belastende livsomstændigheder. TUSINDE TAK

    1. Tusind tak for dine flotte ord og kommentar Susanne 🙂

      Du er ikke den første som fortæller 7 Gode Vaner har stået i reolen i længere tid, men håber du får taget den ned fra hylden og at den vil give dig lige så meget, som den har givet mig 🙂

Skriv en kommentar